Zarzad Fundacji "Ziemia Dobrzyńska"w składzie:

Michał Korsak prezes zarządu
Beata Kazimierska-Korsak wiceprezes
Małgorzata Kozerska wiceprezes

Rada Fundacji "Ziemia Dobrzyńska" w składzie:

Piotr Mysłakowski przewodniczący rady
Piotr Szymon Łoś sekretarz rady
Barbara Martynowicz-Wróblewska członek rady
Anna Sobocińska-Lorenc członek rady
Tadeusz Łaguna członek rady

 

kontakt z Zarządem Fundacji "Ziemia Dobrzyńska" na adres mailowy:
zarzad@fundacjaziemiadobrzynska.pl